ADR Kjøretøy

ADR ombygging av kjøretøy for sprengstoff.
Ombygning inneholder alltid de komponenter og type ombygging som kreves i henhold til «Forskrift om landtransport av farlig gods» for kjøretøy type EX/II  som kan anvendes til f.eks frakt av sprengstoff.

Bilene leveres med deler, arbeide og godkjenning hos biltilsyn. Bilene må registreres først, eller parallelt. Ombygging av kassebil for transport av sprengstoff etc. Såkalt  ADR godkjenning. (Kassebil 7-15 m3).

Ombyggingen inneholder: Ombygging av skillevegg, montere utvendig skilting, 6 og 2 kg brannslukker. Ombygging el system, ekstra refleksvest, ekstra varsel trekant, stoppe klosser. Bilen kan  ikke leveres med parkeringsvarmer.

Pris inklusiv deler- arbeid- og godkjent hos biltilsyn
Grunnpris kassebil: kr 18.500,- eksl. mva
Planbil: kr 22.000,- eksl. mva

Prisene kan variere noe på bil modell/type skillevegg etc.

145Isolerte nyttekjøretøy
67Har montert alkolås
122installerte varslingslys
245Multimedia systemer

Kontakt oss i dag!